Vagus termékek
 
Vagus hírek
 
Kapcsolat/Contact
 
Általános Szerződési Feltételek (postaköltség stb.)
 

Részletek

 
A honlap frissítve:     2020.06.20.
2021. Május
HKSCPSV
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
<<   >>
 
 
 
Adatvédelem

Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A Vagus-Dogs Bt. (cím: 2890 Tata, Komáromi u. 50., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

 

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhető a //vagusdogs.gportal.hu/gindex.php?pg=37255628 címen.

 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

 

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei  információs  önrendelkezési  jogának  tiszteletben  tartását.  A Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

Az adatkezelő adatai

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, úgy az alábbi elérhetőségek bármelyikén kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

 

 Név: Vagus-Dogs Bt.,

 

 Székhely: 2890 Tata, Komáromi u. 50.

 

 Cégjegyzékszám: 11-06-006616

 

A bejegyző bíróság megnevezése: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága

 

 Adószám: 20638487-1-11

 

 Telefonszám: +3670/3748045

 

E-mail: info@vagus.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő:

 

Vágusz Viktória

Telefonszám: +3670/3748045

E-mail: vaguszviktoria@vagus.hu

 

A kezelt személyes adatok köre                        

 

Megrendelés során megadandó személyes adatok

 

A megrendelések sikeres teljesítése érdekében szükségünk van a név, cím (számlázási és postázási), valamint telefonszám és/vagy e-mail cím megadására. Ezen adatok mellett, bizonyos egyedi méretre készített felszerelések esetében természetesen szükségünk van további adatokra, hogy az elkészített termék tökéletes méretű legyen.

 

Technikai adatok

 

Az adatkezelő  a  személyes  adatok  kezeléséhez  a  szolgáltatás  nyújtása  során  alkalmazott  informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

 

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

 

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

 

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

 

Az adatkezelő az  adatokat  megfelelő  intézkedésekkel  védi  a  jogosulatlan  hozzáférés,  megváltoztatás, továbbítás,  nyilvánosságra  hozatal,  törlés  vagy  megsemmisítés,  valamint  a  véletlen  megsemmisülés ellen.

 

Az adatkezelő  olyan  műszaki,  szervezési  és  szervezeti  intézkedésekkel  gondoskodik  az  adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

 

Az adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

 

- a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

 

- a sértetlenséget: megvédi  az információnak  és a feldolgozás  módszerének a pontosságát és teljességét;

 

- a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban   hozzá   tudjon   férni   a   kívánt   információhoz,   és   rendelkezésre   álljanak   az   ezzel kapcsolatos eszközök.

 

Cookie-k (Sütik)

 

A sütik feladata

 

- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

 

- megjegyzik  a  látogatók  egyéni  beállításait,  amelyek  felhasználásra  kerül(het)nek  pl.  online

tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

 

- megkönnyítik a weboldal használatát;

 

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

 

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

 

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen  sütik  célja,  hogy  a  látogatók  maradéktalanul  és  zökkenőmentesen  böngészhessék  a www.vagus.hu és a www.vagusdogs.gportal.hu  weboldalát,  használhassák  annak  funkcióit,  és  az  ott  elérhető  szolgáltatásokat.  Az  ilyen  típusú  sütik érvényességi  ideje  a  munkamenet  (böngészés)  befejezéséig  tart,  a  böngésző  bezárásával  a  sütik  e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A megrendelések sikeres teljesítése érdekében szükségünk van a név, cím (számlázási és postázási), valamint telefonszám és/vagy e-mail cím megadására. Ezen adatok mellett, bizonyos egyedi méretre készített felszerelések esetében természetesen szükségünk van további adatokra, hogy az elkészített termék tökéletes méretű legyen.

 

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

 

Sikeres online ügyintézés érdekében szükségünk van a név, cím (számlázási és postázási), valamint telefonszám és/vagy e-mail cím megadására.

 

A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

 

A rendelések teljesítése, rendelési visszaigazolás küldése, rendelés teljesítésével kapcsolatos kommunikáció érdekében, továbbá a díjak számlázása miatt szükségesek a kért adatok, melyek megőrzése maximum a számviteli törvényben meghatározott határidőig (jelenleg: 8 év) tart.

 

 

Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

Általános adatkezelési irányelvek

 

Az adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos  esetekben  a  megadott  adatok  egy  körének  kezelését,  tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

 

Felhívjuk az adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat

adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

- 2011. évi  CXII. törvény -  az információs önrendelkezési  jogról  és az információ-szabadságról

(Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad  áramlásáról,  valamint  a  95/46/EK  rendelet  hatályon  kívül  helyezéséről  (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

- 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

- 2017.  évi  LIII.  törvény  –  a  pénzmosás  és  terrorizmus  finanszírozása  megelőzéséről  és megakadályozásáról (Pmt.);

- 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

 

Az adatok fizikai tárolási helyei

 

Személyes  adatai  (vagyis  azok  az  adatok,  amelyek  az  Ön  személyével  kapcsolatba  hozhatók)  a következő   módon   kerülhetnek   a   kezelésünkbe:   egyfelől   az   internetes   kapcsolat   fenntartásával összefüggésben  az  Ön  által  használt  számítógéppel,  böngészőprogrammal,  internetes  címmel,  a látogatott    oldalakkal    kapcsolatos    technikai    adatok    automatikusan    képződnek    számítógépes rendszerünkben,  másfelől  Ön  is  megadhatja  nevét,  elérhetőségét  vagy  más  adatait,  ha  a  honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

 

 

Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre

 

 

Adatkezelő az adatokat az alábbi adatfeldolgozó részére továbbíthatja a rendelések kiszállítása céljából.

Az adatfeldolgozók az adatkezelést az adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

 

Az adatfeldolgozó neve, címe: Magyar Posta ZRT., 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6.

Az adatfeldolgozó a sikeres kézbesítéshez szükséges adatokat kapja meg (név, cím, telefonszám és/vagy e-mail cím).

 

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

 

Az  érintett  tájékoztatást  kérhet  személyes  adatai  kezeléséről,  valamint  kérheti  személyes  adatainak helyesbítését,   illetve   –   a   kötelező   adatkezelések   kivételével   –   törlését,   visszavonását,   élhet adathordozási-,  és  tiltakozási  jogával  az  adat  felvételénél  jelzett  módon,  illetve  az  adatkezelő  fenti elérhetőségein.

 

Tájékoztatáshoz való jog   

 

Az adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes

adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22.

és  34.  cikk  szerinti  minden  egyes  tájékoztatást  tömör,  átlátható,  érthető  és  könnyen  hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

Az érintett hozzáféréshez való joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes

adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes  adatokhoz  és  a  következő  információkhoz  hozzáférést  kapjon:  az  adatkezelés  céljai;  az érintett   személyes   adatok   kategóriái;   azon   címzettek   vagy   címzettek   kategóriái,   akikkel,   illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz  benyújtásának  joga;  az  adatforrásokra  vonatkozó  információ;  az  automatizált  döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy   az   ilyen   adatkezelés   milyen   jelentőséggel   bír,   és   az   érintettre   nézve   milyen   várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

Helyesbítés joga

 

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

 

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 

- személyes adatokra  már nincs szükség abból  a célból, amelyből  azokat gyűjtötték  vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs

más jogalapja;

- az  érintett  tiltakozik  az  adatkezelés  ellen,  és  nincs  elsőbbséget  élvező  jogszerű  ok  az

adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a  személyes  adatokat  az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jogban  előírt  jogi

kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a   személyes   adatok   gyűjtésére   információs   társadalommal   összefüggő   szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az  adatok  törlése  nem  kezdeményezhető,  ha  az  adatkezelés  szükséges:  a  véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az  adatkezelőre  alkalmazandó  uniós  vagy  tagállami  jog  szerinti  kötelezettség  teljesítése,  illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási   célból   vagy   statisztikai   célból,   közérdek   alapján;   vagy   jogi   igények   előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést,

ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül: 

 

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 

- az  adatkezelés  jogellenes,  és  az  érintett  ellenzi  az  adatok  törlését,  és  ehelyett  kéri  azok

felhasználásának korlátozását;

 

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha  az  adatkezelés  korlátozás  alá  esik,  a  személyes  adatokat  a  tárolás  kivételével  csak  az  érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy vé-delméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Adathordozáshoz való jog

 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Tiltakozás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a

profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

Visszavonás joga

 

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

Bírósághoz fordulás joga

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben

soron kívül jár el.

 

Adatvédelmi hatósági eljárás                                    

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400

Fax: 0613911410

 

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Honlap: http://www.naih.hu

 

Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási  hatóság, a Nemzeti  Adatvédelmi  és Információszabadság  Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank,  illetőleg  jogszabály  felhatalmazása  alapján  más  szervek  tájékoztatás  adása,  adatok  közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

 

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

 
DogWatch Ebőrző rejtettkerítés
 
Odormute szagmentesítő   Doggie Dooley kutya wc

 

 
VagusDogs Amerikai Bulldog Kennel
 
D.T. Systems
 
Plexidor kutya ajtók
 
Biomass szervestrágya
 
Goughnuts

Hamarosan...